Tlf : +45 23 45 42 85 knudskerpensionistforening@gmail.com

Historie

 

Knudsker Pensionistforening blev stiftet den 19. marts 1952 under navnet Invalide- og Aldersrenteforeningen for Knudsker sogn.

Der samledes mellem 25 og 30 personer i Knudsker sogn og dannede denne forening. Den første formand var Ludvig Kristiansen. Han var med til at lave nogle meget skrappe grænser for foreningen. Man skulle bo i Knudsker for at være medlem. Da en formand flyttede til Rønne blev han udsat for øjeblikkelig fyring og måtte forlade bestyrelsen.

Nu er grænsen meget mere flydende. I dag skelner vi ikke mellem om man (i gammeldags forstand) er Knudsker- eller Rønne-bo. Vi har i dag medlemmer fra en stor del af øen og også nogle få fra København.

Medlemstallet har varieret gennem årene. Man startede i 1952 med ca. 30 medlemmer, i 1967 var der 110 medlemmer, i 1992 var medlemstallet steget til 340 medlemmer. I 2002 var medlemstallet faldet til 250 og nu (2016) er medlemstallet igen kommet over 300.

Jvf. foreningens vedtægter "optages alle, der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige, der støtter foreningens formål." Så foreningen er åben for rigtig mange.

Fra 1992 har Sagahuset i Rønne været foreningens faste tilholdssted, hvor der afholdes mange aktiviteter. Det er et dejligt sted, hvor vi i foreningen er meget glade for at være.

Der er igennem årene etableret forskellige faste grupper, som kan ses under fanerne på forsiden.

 

Design & Hosting by Macrocom