Tlf : +45 23 45 42 85 knudskerpensionistforening@gmail.com

 


Generalforsamling den 4. februar 2024.

 

96 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, som forløb stille og roligt. Ingen havde noget at klage over, men der blev uddelt ros til bestyrelsen for de gode arrangementer, de laver.

Brita Bendtsen ønskede at træde ud af bestyrelsen efter mange års virke.

En stor tak skal her lyde for Britas ind sats gennem årene. 
Til at overtage Britas plads valgtes Kirsten Kjeldsen.

Da Kirsten var suppleant, skulle der vælges en ny suppleant. Det blev Lene Fassel, som vi byder velkommen. Alle andre valg var genvalg. 

Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage til alle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design & Hosting by Macrocom